Ένοπλες Δυνάμεις

Το πρόβλημα των ναρκωτικών δε γνωρίζει από πύλες στρατοπέδων. Μπορεί να “υπηρετήσει” και αυτό μια πλήρη θητεία, ξεκινώντας από το κέντρο κατάταξης μέχρι την τελευταία μετάθεση. Εξάλλου, ο στρατός αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή ενός νέου και μια φάση ζωής κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες προσαρμογής σε ένα καινούργιο και συχνά στρεσογόνο περιβάλλον.

Η ΕΛΠΙΔΑ παρεμβαίνοντας τόσο στα στελέχη του στρατού (αξιωματικούς και υπαξιωματικούς) όσο και στους στρατευμένους (οπλίτες), προσπαθεί να δώσει μια άλλη οπτική στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο νέος κατά τη διάρκεια της θητείας του, να ενισχύσει τη μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία και να αναδείξει τα μέσα υποστήριξης που έχουν στη διάθεσή τους οι εμπλεκόμενοι.

Η ΕΛΠΙΔΑ είναι ένας από τους φορείς που σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας κατά της Ουσιοεξάρτησης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / ΟΚΑΝΑ