Δικτύωση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια έκρηξη στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας στα προγράμματα πρωτοβάθμιας πρόληψης και προαγωγής της υγείας, τα οποία έχουν να επιδείξουν θετικά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο υποστήριξης των μελών τους, όσο και στη διεξαγωγή επιτυχημένων και καινοτόμων προγραμμάτων.

Η ΕΛΠΙΔΑ δημιουργώντας δίκτυα φορέων των τοπικών κοινοτήτων προσπαθεί να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να ανοίξει ένα διάλογο συνεργασίας μαζί τους με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών, των αντιλήψεων και των δράσεων στο γενικό πληθυσμό.

Η πρόληψη της βίας και της επιθετικότητας, η εξάλειψη του αισθήματος της κοινωνικής ανασφάλειας, αλλά και η υποστήριξη των εργαζομένων στην πρόληψη μέσα από τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, είναι στόχοι που καλύπτονται μέσα από τη συμμετοχή μας σε ανάλογα δίκτυα.