Ενημέρωση – Πληροφόρηση

Ο Denis McQuail τονίζει ότι όπως η υπερβολική χρήση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας θεωρείται ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και για τις περιπτώσεις αποφυγής κάθε επαφής με αυτά.

Οι διαχρονικές έρευνες δείxνουν ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης που γίνονται μέσω αφισών, σλόγκαν, ομιλιών σε συλλόγους ή μέσω των Μ.Μ.Ε. και χρησιμοποιούν κυρίως το αίσθημα του φόβου για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς δεν επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις αντιλήψεις και στη συμπεριφορά των ατόμων. Για παράδειγμα, πολλές φορές αναφέρονται οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, ενώ παράλληλα τα επίσημα μέσα ενημέρωσης προωθούν διαφημίσεις για το πιο υγιεινό τσιγάρο. Επιπλέον μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση και ερωτηματικά, όταν «παραμορφώνουν» την πραγματικότητα ή περιορίζονται στο να παρουσιάσουν αποτελέσματα ερευνών σε σχέση με επιδημιολογικά στοιχεία, ποσοστά εγκληματικότητας και θανάτων, προβλήματα χρηστών κ.ά.

Οι εκστρατείες ενημέρωσης μπορούν όμως να παίξουν σημαντικό ρόλο στην έγκυρη πληροφόρηση, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ατόμων για συμμετοχή στις δραστηριότητες και τα προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης. Επιπλέον στη σημερινή κοινωνία της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, η ενημέρωση χρειάζεται να εναρμονιστεί και με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δυνατότητες της διαδικτυακής επικοινωνίας που προσφέρουν. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η τεχνολογία αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο, προϊόν της κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου, αποτέλεσμα κοινωνικών αναζητήσεων και αναγκών.

Τα προγράμματα της ΕΛΠΙΔΑΣ δίνουν έμφαση στην ενημέρωση και την άρση των μύθων γύρω από τις ουσίες, στην ευαισθητοποίηση και την αύξηση της προσωπικής ευθύνης των πολιτών με στόχο να γίνουν οι δυνατοί κρίκοι της κοινότητας, στην οποία απευθύνονται και εφαρμόζονται τα προγράμματα πρόληψης και κατηγοριοποιούνται ως εξής :

  • Ημερίδες – Ομιλίες,
  • Εκδηλώσεις,
  • Ενημέρωση μέσω Δελτίων Τύπου και μέσω του Διαδίκτυου (Ιστοσελίδα-Ιστολόγιο)