Παρέμβαση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας

H ΕΛΠΙΔΑ αντιλαμβάνεται το σχολείο ως ένα χώρο ζωντανό, με ενέργεια, ήχους, χρώματα, παραστάσεις, όπου το ανθρώπινο υλικό εκπαιδευτικών – μαθητών αναμιγνύεται καθημερνά. Οι άνθρωποι μπορούν όχι απλά να μαθαίνουν κάτι καινούργιο ή διαφορετικό αλλά και να ενσωματώνουν την εμπειρία τους ως βίωμα γνωστικό, συναισθηματικό και σωματικό. Σκέψεις, συναισθήματα και σώματα μεγαλώνουν μαζί, και αυτό γίνεται μέσω μιας διαρκούς εξελικτικής διαδικασίας, που παράγει πολύτιμο υλικό.

To ΚΠ ΕΛΠΙΔΑ στη μακρόχρονη πορεία του υποστηρίζει αυτό ακριβώς το πνεύμα του σχολείου όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν τον εαυτό τους, μαθαίνουν τη ζωή, μαζί με τους άλλους. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης που δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το κριτικό τους πνεύμα, αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Α) Οι δράσεις που υλοποιούνται είναι οι παρακάτω:

 • Εισαγωγικό βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, 11 ωρών, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις έννοιες της πρόληψης, του συντονισμού μιας βιωματικής ομάδας καθώς και με το εκπαιδευτικό υλικό που θα εφαρμοστεί στους μαθητές.
 • Βιωματικές ομάδες υποστήριξης – εποπτείας, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να βιώσουν την προσομοίωση των εργαστηρίων του εκπαιδευτικού υλικού αφετέρου να λάβουν καθοδήγηση – υποστήριξη στις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή.
 • Δυνατότητα ατομικής εποπτείας σε εκπαιδευτικούς της ομάδας υποστήριξης, που έχουν εξειδικευμένες ανάγκες και χρειάζονται επιπλέον εργαστήρια ή/και καθοδήγηση.
 • Ατομικές εποπτείες εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν μεμονωμένα (εκτός της ομάδας υποστήριξης) προγράμματα αγωγής υγείας στους μαθητές.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού έντυπου και θεωρητικού υλικού που παρέχεται στους συμμετέχοντες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή στους μαθητές.
 •  

Β) Εκπαιδευτικό σεμινάριο επιμόρφωσης στις αρχές και στην πρακτική του συντονισμού μιας βιωματικής ομάδας, 30 ωρών, χωρίς την απαίτηση εφαρμογής κάποιου υλικού στους μαθητές.

Γ) Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών α/βάθμιας εκπαίδευσης (Δάσκαλοι-Νηπιαγωγοί)
Βιωματικές ομάδες ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, 6ωρών, σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων καθώς και σε προβλήματα διαχείρισης της σχολικής και της κοινωνικής καθημερινότητας (π.χ. εξαρτήσεις, βία και επιθετικότητα, ένταξη απομονωμένων μελών, ο εκπαιδευτικός στην εποχή της πανδημίας, κ.ά.)

Δ) Εφαρμογή προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων
Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων, η ΕΛΠΙΔΑ έχει προσαρμόσει τα παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά:

Υλικό

Τάξεις

Θεματική ενότητα

«Αν όλα τα παιδιά της γης»

Α’ & Β’ Δημοτικού

«Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ», Υποενότητα : «Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα».

«Ψυχική υγεία: Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης»

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

 «Ζω καλύτερα – Ευ ζην», Υποενότητα: Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη

«Συναντώντας τον άλλον»

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

 «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»,  Υποενότητα: Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη

«Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου»

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

«Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη», Υποενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη

«Σεξουαλικότητα στην εφηβεία: κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες»

Στ’ Δημοτικού, Γυμνάσιο & Λύκειο

«Ζω καλύτερα – Ευ ζην»,  Υποενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

«Παιχνίδια και Διαδίκτυο: Πρόληψη των κινδύνων χρήσης»

Δ’, Ε’ & Στ΄ τάξεις του δημοτικού

«Ζω καλύτερα – Ευ ζην», Υποενότητα :  Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη των Εξαρτήσεων

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα οριστούν: α) η υλοποίηση ενός διήμερου σεμιναρίου επιμόρφωσης και β) συναντήσεις εποπτείας και υποστήριξης στην εφαρμογή του υλικού σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 

Ε) Εφαρμογή βραχύχρονων προγραμμάτων ψυχικής υγείας στους μαθητές με παράλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν.
 Τα προγράμματα αυτά είναι:

 • Σχολική βία (περιλαμβάνει για τους μαθητές 3 διδακτικές ώρες και για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις)
 • Διαχείριση συγκρούσεων (περιλαμβάνει για τους μαθητές 2 διδακτικές ώρες και για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις)
 • Σεξουαλικότητα στην εφηβεία (περιλαμβάνει για τους μαθητές 2 δίωρες διδακτικές ώρες, για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις και για τους γονείς ένα 2ωρο εργαστήριο).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Α) Εκπαίδευση για την εφαρμογή προγράμματος για την πρόληψη των εξαρτήσεων

 • Η θεωρητική κατάρτιση θα περιλαμβάνει ένα 2ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 11 ωρών.  Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν 10-15 εκπαιδευτικοί. 
 • Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας για την πρόληψη των εξαρτήσεων στους μαθητές των τάξεων τους. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 10 δίωρες συναντήσεις ανά 15 μέρες.
 • Επιπλέον θα υπάρξουν 10 δίωρες εποπτικές συναντήσεις των εκπαιδευόμενων με στελέχη του Κέντρου, προκειμένου να αξιολογείται η πορεία υλοποίησης του προγράμματος. 
 • Δυνατότητα διαδικτυακών ατομικών εποπτειών σε εκπαιδευτικούς που ναι μεν επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα πρόληψης των εξαρτήσεων αλλά δεν μπορούν για διάφορους λόγους να ενταχθούν σε μια ομάδα.

Β) Εκπαίδευση στο συντονισμό βιωματικής ομάδας
Εκπαιδευτικό σεμινάριο επιμόρφωσης στις αρχές και στην πρακτική του συντονισμού μιας βιωματικής ομάδας, 30 ωρών, χωρίς την απαίτηση εφαρμογής κάποιου υλικού στους μαθητές

Γ) Βραχεία βιωματική εκπαίδευση
Βιωματικά εργαστήρια, 3 δίωρων διαδικτυακών συναντήσεων, θεματολογίας που σχετίζεται με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών που θα οδηγήσουν σε ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας των μαθητών και την καλύτερη πρόληψη των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

Δ) Εφαρμογή βραχύχρονων προγραμμάτων ψυχικής υγείας στους μαθητές με παράλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν.
 Τα προγράμματα αυτά είναι:

 • Σεξουαλικότητα στην εφηβεία: κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες (Περιλαμβάνει για τους μαθητές 2 δίωρες διδακτικές ώρες, για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις και για τους γονείς ένα 2ωρο εργαστήριο)
 • Διαχείριση συγκρούσεων (περιλαμβάνει για τους μαθητές 2 διδακτικές ώρες και για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις)

Βραχείες παρεμβάσεις

Λειτουργούν σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας και δίνουν τη δυνατότητα γνωριμίας με τον τρόπο δουλειάς της ΕΛΠΙΔΑΣ καθώς και τις δυνατότητες μακροχρόνιας παρέμβασης στο σχολείο :
 • Μικρής διάρκειας εργαστήρια
 • Προβολές ταινιών
Ενδεικτικές θεματικές: Εφηβεία, Μύθοι για τη χρήση ουσιών, Ενδοσχολική βία, Διαπροσωπικές σχέσεις.