Υποστήριξη της οικογένειας

Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται, διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και υιοθετούν στάσεις και αξίες σχετικά με την υγεία τους τα παιδιά. Οι γονείς αποτελούν τα πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά και επιπλέον μέσω της διαπαιδαγώγησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογική και κοινωνική προσαρμογή τους.

Στους παράγοντες προστασίας των παιδιών από συμπεριφορές χρήσης και κατάχρησης ουσιών (όσον αφορά στο οικογενειακό περιβάλλον) συγκαταλέγονται η ικανοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών, γνωστικών και συναισθηματικών αναγκών των παιδιών, η ενίσχυση των δεσμών στην οικογένεια, η υψηλή γονική στήριξη, η πληροφόρηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των γονιών, η γονική επίβλεψη και η ρύθμιση των κανόνων πειθαρχίας.

Μέσα από τις δράσεις στην οικογένεια μπορούν να ενδυναμωθούν οι παραπάνω προστατευτικοί παράγοντες.
Έτσι είναι σημαντικό οι γονείς να εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας, να γνωρίσουν τεχνικές πειθαρχίας κατάλληλες για το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, να μάθουν να εφαρμόζουν με συνέπεια σταθερούς κανόνες αλλά και να εξασκηθούν σε δεξιότητες, όπως η διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια. Οι γονείς, επίσης, μπορούν να διδαχθούν τρόπους με σκοπό να αυξήσουν τη συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική και υλική υποστήριξη που δίνουν στα παιδιά τους, όπως για παράδειγμα, να μάθουν να ανταποκρίνονται επαρκέστερα σε ανάγκες οικονομικές, μετακίνησης, φροντίδας της υγείας και του νοικοκυριού.

Όλες οι επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν το όφελος που έχει το να παίζουν οι γονείς έναν πιο ενεργό ρόλο στη ζωή των παιδιών τους, μιλώντας τους για τις ουσίες, παρακολουθώντας τις δραστηριότητές τους, γνωρίζοντας τους φίλους τους, κατανοώντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους, τηρώντας με συνέπεια κανόνες και ασχολούμενοι με τη μάθηση και την εκπαίδευσή τους.

Η ΕΛΠΙΔΑ προσφέρει προγράμματα που απαντούν σε όλες τις ανάγκες των γονέων :

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων (ομιλίες και βραχείες παρεμβάσεις)
  • Εκπαίδευση γονέων (ομάδες και εργαστήρια γονέων μαθητών α’ βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης.
  • Μικτές ομάδες γονέων – παιδιών.